Konferencja z Randy Clarkiem- bieżące informacje

22 maja Konferencja z Randy Clarkiem- bieżące informacje

Kochana Rodzino !

Zwracamy się tak do Was, drodzy uczestnicy konferencji z Randym Clarkiem w Kaliszu, gdyż okazane przez Was serce i postawa życia poruszyły nas do głębi.

Jedność serc w trakcie uwielbienia, głód Bożej obecności, nastawienie na odbierania obdarowania od Boga i hojność w dawaniu sprawiły, że ten czas możemy śmiało nazwać czasem Bożego nawiedzenia, poruszenia i łaski.

Dziękujemy za zrozumienie co do zasad panujących na konferencji, za słowa zachęty i podziękowania dla osób pracujących w jej trakcie. Każde dobre słowo wypowiedziane w tym czasie budowało atmosferę Bożego Królestwa.

Randy Clark i my jako organizatorzy prosimy o przesyłanie świadectw tego, co Bóg zrobił w czasie konferencji.

Będziemy bardzo wdzięczni jeśli nie zapomnicie o nas i prześlecie świadectwa także tego, czego Bóg dokona dla Was i przez Was w kolejnych dniach w waszych środowiskach.

Jeśli macie jakieś uwagi – piszcie o wszystkim na adres: biuro@jestwiecej.pl

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy razem stanąć w czasie Bożego nawiedzenia.

To przywilej dla nas.

Bless You

Organizatorzy konferencji z Randym Clarkiem

WAŻNE!!!!!!!!
DROGI UCZESTNIKU KONFERENCJI, JEŻELI ZAMIERZASZ PRZYJECHAĆ NA KONFERENCJĘ Z DZIECKIEM PONIŻEJ 13GO ROKU ŻYCIA, MUSISZ LICZYĆ SIĘ Z TYM,ŻE NIE WEJDZIESZ NA SALĘ. PROSIMY ZORGANIZUJ DLA DZIECKA OPIEKĘ W DOMU! ZE WZGLĘDU NA WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA, DZIECI NIE BĘDĄ MOGŁY PRZEBYWAĆ NA SALI KONFERENCYJNEJ. NIE POSIADAMY RÓWNIEŻ OSOBNEJ SALI DLA DZIECI.PRZY HALI ZNAJDUJE SIĘ RUCHLIWA ULICA.

PLAN KONFERENCJI DLA LIDERÓW I PASTORÓW 02.06.2016:
KOMPLEKS RESTAURACYJNY ALIO
UL.CZĘSTOCHOWSKA 140
62-800 KALISZ
8.00 -Rejestracja
9.30 – Rozpoczęcie / uwielbienie
10.- 11.30 – sesja 1
11.30 – 12.00 – przerwa
12.00 – 13.30 – sesja 2
13.30 – 14.00 – przerwa
14.00 – 15.30 – sesja 3
15.30 – 17.00 – przerwa obiadowa
17.00 – 20.00 – uwielbienie / usługa / modlitwa

KONFERENCJA 3-4.06.2016
HALA ARENA
ul. H.SAWICKIEJ 22-24
62-800 KALISZ
7.00 – rejestracja / kawiarnia ( ze względu na dużą liczbę uczestników, bardzo prosimy o jak najwcześniejsze odebranie biletów wstępu )
9.30 – Rozpoczęcie / uwielbienie
10.00 – 11.30 – sesja 1
11.30 – 12.00 – przerwa
12.00 – 13.30 – sesja 2
13.30 -14.00 – przerwa
14.00 – 15.30 – sesja 3
15.30 -18.00 – przerwa obiadowa
18.00 -21.00 – uwielbienie / usługa / modlitwa

W związku ze zbliżającą się konferencją z Randy Clarkiem podajemy kilka ważnych informacji:

1. Przypominamy, że wstęp na konferencję mają dorośli, oraz dzieci powyżej 13-go roku życia. Osoby poniżej 13 roku życia nie będą wpuszczone na salę konferencji, (nie przewidujemy udziału w konferencji młodszych dzieci) ,nie będzie również możliwości wjazdu wózkiem dziecięcym na spotkanie.

2. Bardzo prosimy o wydrukowanie biletu ( kodu kreskowego), który został przesłany do wszystkich uczestników drogą mailową. Bardzo ułatwi nam to rejestrację. Jednocześnie informujemy, że bilet należy okazać przy rejestracji, ponieważ nie jest on biletem wstępu na konferencję. Dopiero po okazaniu biletu zostaną wydane opaski wstępu uprawniające do wejścia na spotkanie. Ze względów bezpieczeństwa i ograniczoną ilość osób – osoby nie posiadające opaski wstępu będą usuwane z sali konferencji i traktowane jako nie objęte rejestracją.
Bardzo ważne! Po założeniu opasek, prosimy nie ściągać ich do końca konferencji. Jedna opaska jest dedykowana jednej osobie. Nie ma możliwości przekazania opaski innej osobie.

3. Jest możliwość wcześniejszego odbioru opasek wstępu w Kaliszu w biurze Kościoła Bożego w Chrystusie, przy ul. Towarowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 12-15, oraz we Wrocławiu u Beaty Zachanowicz, po wcześniejszym kontakcie się telefonicznym pod numerem 601 706 428

4. Parkingi:
Zarówno na Spotkaniu dla Pastorów i Liderów jak i na ogólnej konferencji kierować na miejsca parkingowe będzie służba porządkowa, a dodatkowe parkingi będą oznaczone.
– Konferencja dla Pastorów i Liderów – na przeciwko sali Alio będzie udostępniony duży parking, gdzie będzie można swobodnie zaparkować.
-Konferencja ogólna- hala Arena dysponuje stosunkowo małą ilością miejsc parkingowych. zostaną wyznaczone dodatkowe miejsca w pobliżu, o których będziemy informować na bieżąco – wyślemy mapy dojazdu, a podczas konferencji na wyznaczone miejsca będzie kierować służba porządkowa. Ponieważ spodziewamy się bardzo dużej ilości samochodów bardzo prosimy o zaplanowane przyjazdu we wczesnych godzinach porannych. Hala Arena – miejsce konferencji położona jest na osiedlu gęsto zabudowanym. Prosimy nie parkować na miejscach objętym zakazem parkowania, aby uniknąć interwencji Policji.

5. Informujemy że nie posiadamy już żadnych wolnych miejsc na konferencję dla Liderów i Pastorów dlatego bardzo prosimy upewnij się na jaką konferencję wysłałeś zgłoszenie. Nie ponosimy odpowiedzialności za źle wysłane zgłoszenia.

6. Na Konferencji będzie możliwość zamówienia wykładów ze spotkań z Randy Clarkiem, Garym Oatesem i Blainem Cookiem.

Regulamin Hali Arena Kalisz
Konferencja z Randy Clark w dniach 02-04 czerwca w Kaliszu
1. Sala konferencyjna podzielona jest na 4 sektory.
2. Sala konferencyjna posiada sektory – strefy zamknięte dla uczestników konferencji. Są to strefy techniczne przeznaczone dla obsługi konferencji.
3. Obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz samowolnego wychodzenia przed scenę. Na wyraźne wezwanie do modlitwy, możliwe jest zajęcie tej przestrzeni według wskazówek Służby Porządkowej. Poza tym wyjątkiem strefa ta przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla służby technicznej.
4. Służba Modlitwy na konferencji to osoby przeszkolone, oznaczone specjalnym identyfikatorem, który zostanie opisany przed rozpoczęciem konferencji. Są to jedyne osoby wyznaczone przez organizatorów konferencji do posługi modlitwy.
5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na Halę Arena Kalisz i salę konferencyjną następujących przedmiotów:
a. przedmiotów uznanych za niebezpieczne, ostrych narzędzi, narkotyków, alkoholu, środków odurzających, broni, petard, środków łatwopalnych i wybuchowych,
b. dużych bagaży podróżnych,
c. jedzenia, napojów – z wyłączeniem wody butelkowanej.
6. Opaska identyfikująca przypisana jest do jednej osoby, która zarejestrowała się przez formularz zgłoszeniowy na stronie ,,jestwięcej.pl” i dokonała opłaty rejestracyjnej.
7. Opaska identyfikacyjna powinna być tak założona na przegub ręki, tak, aby się nie zsunęła i nie uciskała naczyń krwionośnych.
8. Opaska nie może być udostępniona w żadnej formie osobie, która nie zarejestrowała się i nie opłaciła konferencji.
9. Osoba nieposiadająca opaski identyfikacyjnej, a przebywająca na sali konferencyjnej zostanie uznana za osobę niezarejestrowaną na konferencję i usunięta z sali konferencyjnej.
10. Przy wejściu na salę konferencyjną należy pokazać służbom porządkowym opaskę identyfikacyjną założoną na przegubu ręki.
11. Po okazaniu opaski na ręce należy zająć miejsce według zaleceń służby porządkowej.
12. Prosimy nie zajmować miejsc oznaczonych jako zarezerwowane. Są to miejsca przeznaczone dla obsługi konferencji i służb porządkowych. Osoby niestosujące się do zalecenia zostaną poproszone o opuszczenie tych miejsc.
13. Po wejściu na salę konferencyjną prosimy o zajmowanie miejsc od przodu sceny. Brak osoby na zajętym krześle, może zostać zinterpretowany jako wolne miejsce i zostać wskazane do zajęcia przez inną osobę.
14. Na sali konferencyjnej znajdują się 2 sektory przeznaczone dla osób niepełnosprawnych:
a. sektory z boków – z lewej i prawej strony od wejścia,
b. osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami (1 opiekun na 1 osobę niepełnosprawną) proszone są o zajmowanie miejsc w tych sektorach,
c. pozostali uczestnicy proszeni są o niezajmowanie miejsc w tych sektorach.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania wydarzeń na konferencji w postaci: nagrań audio, video, fotografii.
16. Osoby reprezentujące media nie mają prawa do robienia zdjęć, nagrywania audio, nagrywania video – bez osobistej zgody i obecności osoby wyznaczonej przez organizatorów do kontaktów z mediami. Kontakt z osobą wyznaczoną do kontaktów z mediami realizowany będzie przez liderów grup porządkowych, rejestrację i punkt informacyjny.
17. Ze względu na ochronę wizerunku, danych osobowych oraz ochronę własności intelektualnej dla uczestników konferencji obowiązuje całkowity zakaz:
a. nagrywania – rejestrowania konferencji w formie audio,
b. nagrywania – rejestrowania konferencji w formie video,
c. wykonywania zdjęć,
d. zarejestrowanie wizerunku osoby bez jej zgody może skutkować konsekwencjami prawnymi ze strony osoby, której wizerunek został zarejestrowany.
18. Obowiązuje zakaz wprowadzania i przebywania na sali konferencyjnej osób poniżej 13 roku życia.
19. Obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych na salę konferencyjną,
20. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania posiłków w sali.
21. Godziny wejścia na salę konferencyjną:
a. Sala Arena Kalisz – Konferencja ogólna w dniu 03.06.2016, godz. 7:00,
b. Sala Arena Kalisz – Konferencja ogólna w dniu 04.06.2016, godz. 7:00.
22. Hala Arena Kalisz musi zostać opuszczona przez uczestników konferencji nie później niż o godzinie 22:00 każdego dnia konferencji.
23. Na terenie Hali Arena Kalisz i przylegających parkingach obowiązuje całkowity zakaz handlu bez pisemnej zgody organizatora konferencji.
24. Na terenie Hali Arena Kalisz i przyległych parkingach obowiązuje całkowity zakaz kolportowania ulotek, czasopism i innych informacji w formie pisemnej i ustnej bez zgody organizatora konferencji.
25. Na terenie Hali Arena Kalisz obowiązuje zakaz rozkładania i użytkowania przez uczestników konferencji własnych krzeseł, łóżek, śpiworów.
26. Osoby nagminnie łamiące punkty Regulaminu Hali Arena Kalisz, zostaną usunięte z Hali Arena Kalisz. W przypadkach zagrożenia zostanie wezwana Policja.
Bezpieczeństwo podczas konferencji
1. Ze względu na dużą liczbę uczestników – konferencja jest imprezą o charakterze masowym.
2. Oznacza to obecność służb porządkowych.
3. Prosimy o uszanowanie zaleceń służb porządkowych, zapewniamy, że wynikają one z troski o Państwa bezpieczeństwo i komfort w trakcie konferencji.
4. Wyżej opisany Regulamin konferencji jest bezwzględnie przestrzegany.
5. Osoby nagminnie łamiące regulamin będą usuwane z sali konferencji. W sytuacjach zagrożenia lub niedostosowania się do poleceń wewnętrznych służb porządkowych wezwana będzie Policja.
6. W przypadku zasłabnięcia lub innej sytuacji dotyczącej stanu zdrowia pomocy udzieli osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy.

Organizator Konferencji z Randy Clarkiem:
Kościół Boży w Chrystusie
Społeczność w Kaliszu

1Komentarz
  • Katarzyna Krzyżoszczak
    Posted at 14:06h, 14 czerwca Odpowiedz

    Witam serdecznie,
    Chciałam tutaj umieścić słowo wiedzy jakie zobaczyłam 2 tygodnie przed konferencją i którym podzieliłam się na niej poszukując tych osób. Widziałam ojca o ciemnych włosach, około 40-lat z córką około 10 lat, która siedziała na elektrycznym wózku inwalidzkim. Byli ubrani na zielono i fioletowo. Jeżeli to dla kogoś coś oznacza, proszę o kontakt :)
    W trakcie konferencji, ostatniego dnia, widziałam również słup wysokiego napięcia, ale nie było już okazji się tym podzielić. Również, jeżeli to coś dla kogoś oznacza, proszę o kontakt :)

Zostaw komentarz