Wydarzenia

9-16.10.2022 Archiwum / Relacje SUKKOT 2022

ul. Towarowa 1, Jest Więcej (KBWCH) w Kaliszu

Wydarzenie miało miejsce

/ENG BELOW/
Wierzymy, że nadchodzące Święto Namiotów może okazać się jednym z najbardziej znaczących spotkań tego roku. Świat właśnie przechodzi przez okres intensywnych zmagań, które wpędziły większość społeczeństwa w niepewność, niezadowolenie i strach. W całej Europie widać, że ludzie zmagają się z ogromnymi zmianami, które mogą rodzić w ich sercach poczucie beznadziei i niepokoju.

Naszym pragnieniem w tym czasie jest uwielbienie Boga w centrum Europy, uwolnienie kościoła do nowego wymiaru mocy, autorytetu i mądrości, aby wśród znaków i cudów ustanawiać Bożą władzę w miastach i narodach.
Pragniemy, aby uwielbienie w Kaliszu płynęło do Bożego tronu nieprzerwanie przez 7 dni, 24 godziny na dobę, na wiele sposobów- przez taniec, śpiew, muzykę, słowo. Wierzymy, że chwila w Jego obecności może wynieść Cię ponad okoliczności życia, dać Ci jasny kierunek i uzdolnić do życia według Słowa Pana. On jest wiernym Pasterzem, który przychodzi jak delikatny szept, kiedy wszystko wydaje się głośne i nie na miejscu. 🙌🕊️

Zapraszamy ludzi uwielbienia z każdego narodu, aby zgromadzili się z nami podczas Święta Namiotów w Kaliszu od 9.10.2022 do 16.10.2022r.

WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI 👀🎥
Uważnie obserwujcie nasze social media:
YT: https://youtube.com/c/JestWiecej
IG: https://www.instagram.com/jestwiecej.kosciol/
FB: https://www.facebook.com/kbwchkalisz/

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu poprzez czat ze stroną kościoła na Messengerze lub mail: biuro@jestwiecej.pl 📩

Informacje szczegółowe:
– organizator nie zapewnia noclegów.

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/3vWGOkKaE

 

ENG🇬🇧
We believe that Feast of Tabernacles might prove to be one of the most important and impactful gatherings of this year. The world just walked through a season of intense struggle, which has pressed much of society into uncertainty, discontent, and fear. Everywhere you go, people are struggling with enormous transition, which can breed hopelessness and insecurity in the hearts of people.

Our desire at this time is to worship God in the center of Europe, to release the church to a new dimension of power, authority and wisdom, to establish God’s authority in cities and nations among signs and wonders.
We want the worship in Kalisz to flow to God’s throne continuously for 7 days, 24 hours a day, in many ways – through dancing, singing, music, words and prayer. We believe that a moment in His presence can lift you above the circumstances of life, give you clear direction and empower you to live according to the Word of the Lord. He is the faithful Shepherd who comes like a gentle whisper when everything seems loud and out of place. 🙌🕊️

We invite people of worship from every nation to gather with us at the Feast of Tabernacles in Kalisz from 9/10/2022 to 16/10/2022. 📍

COMING SOON MORE INFORMATION 👀🎥
Watch our social media closely:
YT: https://youtube.com/c/JestWiecej
IG: https://www.instagram.com/jestwiecej.kosciol/
FB: https://www.facebook.com/kbwchkalisz/

If you have any questions, please contact us via chat with the church’s website on Messenger or by e-mail: biuro@jestwiecej.pl 📩

Detailed Information:
– We do not provide accommodation.

Link to the event on fb: https://fb.me/e/3vWGOkKaE

#sukkot #sukkot2022

grafik uwielbienia

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz