Grupa uwielbienia

Grupa uwielbienia

Celem istnienia grupy uwielbienia jest służba Bogu i ludziom, dzięki wykorzystywaniu darów i talentów, które dał nam Bóg. Muzycy łączą serce pełne uwielbienia i dziękczynienia z jak najlepszym warsztatem muzycznym. Cała grupa jest bardzo różnorodna wiekowo, 15+, 20+, 40+, w planach jest utworzenie po kilka ekip uwielbienia – we wszystkich grupach wiekowych.

Spotkania

Grupa uwielbienia spotyka się raz w tygodniu na próbie która podzielona jest na dwie części. Pierwsza to wspólny czas inspiracji oraz modlitwy – gdzie jej członkowie uczą się, jak podążać za Duchem Świętym oraz budować jedność stając razem w modlitwie. Druga cześć to próba muzyczna na której zespoły usługujące pracują nad materiałem, który będzie wykonywany w niedziele.

 

 

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz