Fundacja chops

Fundacja CHOPS

Przyp. Sal. 3,27 ,,Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy”


Praca z osobami najbardziej potrzebującymi pomocy została rozpoczęta w 2004 roku przez pastora Romana Żarneckiego. W 2016 roku została powołana do życia Fundacja Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej – CHOPS.

Pomagamy


W latach 2004 do 2019 około 1200 osób zostało objętych pomocą. W CHOPS wspieramy osoby wykluczone społecznie i uzależnione, którym oprócz pomocy materialnej oferujemy pomoc w powrocie do życia w społeczeństwie oraz wsparcie w zerwaniu więzów uzależnień.

Opiekujemy się także osobami starszymi, chorymi i samotnymi oraz prowadzimy świetlicę dla dzieci.
Udzielamy wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez udostępnianie wózków inwalidzkich, a także pracujemy nad integracją osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Nasze wsparcie polega na zaopatrzeniu osób potrzebujących w żywność, ubrania, meble, sprzęt AGD. Prowadzimy pracę duszpasterską, ale współpracujemy także z ośrodkami terapeutycznymi i leczenia uzależnień. W okresie zimowym wydawane są ciepłe posiłki, a na święta przygotowywane są paczki świąteczne.

Opiekujemy się także osobami starszymi, chorymi i samotnymi oraz prowadzimy świetlicę dla dzieci.
Udzielamy wsparcia osobom niepełnosprawnym poprzez udostępnianie wózków inwalidzkich, a także pracujemy nad integracją osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

W CHOPS pracuje pracuje około 20 wolontariuszy.

Informacje: chops.kalisz.pl

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz