Fundacja dzieci ojca Wirgilusza

Fundacja dzieci ojca Wirgilusza

„Czystą i nieskalaną pobożnością przed bogiem i ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat.” List św. Jakuba 1,27


Przesłanie tego wersetu z Listu św. Jakuba zmieniło życie wielu osób, kilkudziesięciu dzieci objętych opieką, opiekunów i ich biologiczne dzieci. Opieka nad dziećmi osieroconymi ma niewątpliwie duży wpływ na charakter naszego kościoła.

Pomagamy

Pierwsze osierocone dzieci trafiły do rodzin z naszego kościoła w 1996 roku. Od tego czasu liczba rodzin zajmujących się takimi dziećmi urosła do dziesięciu. Na tę chwilę – maj 2019 rok – w naszych rodzinach znajduje się około pięćdziesięcioro dzieci.

Aby wesprzeć pracę opiekunów w 2015 roku została powołana Fundacja Nasze Dzieci Ojca Wirgiliusza.

Niesiemy pomoc osieroconym dzieciom i pragniemy wspierać ludzi, którzy zdecydowali się podjąć opiekę nad nimi. Naszym celem jest wsparcie merytoryczne, terapeutyczne i finansowe istniejących oraz powstających różnych form opieki zastępczej nad dziećmi.

Praca prowadzona jest nieprzerwanie od 23 lat, niezależnie od osobistych doświadczeń, zmian politycznych i gospodarczych oraz wielkości (lub braku) socjalnego wsparcia ze strony Państwa.

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz