O nas

Szkoła prorocza Jest Więcej


O nas


Misja: Wierzymy, że teraz jest ten czas, w którym mamy przygotować nasze zmysły duchowe, aby być blisko Boga, słyszeć wyraźnie Jego głos i być przez Niego prowadzonym.
Jeśli chcesz doświadczać bliskości i ponadnaturalności Boga, słyszeć jego głos, rozmawiać z Nim, być prowadzonym w Duchu Świętym przez sny, wizje, obrazy duchowe, w odwadze i posłuszeństwie Bogu, służyć innym ludziom poprzez przekazywanie słowa proroczego, to ta szkoła jest dla Ciebie.

Misja i wizja

Przekazanie Bożych prawd:

  • Bóg powołał nas do zebrania żniwa.
  • Bóg mówi do nas cały czas.
  • Każdy nowo narodzony człowiek słyszy Boży głos, może rozmawiać z Bogiem.
  • Bóg prowadzi nas przez słowo, wizje, sny, spotkania z aniołami.
  • Wypowiedziane słowo od Boga ma moc tworzenia.
  • Starajmy się usilnie o dary duchowe, a szczególnie o prorokowanie.

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz