Indie

Chrześcijańska inicjatywa dla Indii

Międzynarodowa organizacja Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii (CIfI) od prawie 30 lat wspiera jedno z największych zrzeszeń kościołów chrześcijańskich w Indiach poprzez socjalno-misyjne projekty w różnych częściach kraju.

Pomoc prześladowanym chrześcijanom

Indie to hinduistyczny kraj, w którym oficjalnie jest wolność religijna, jednak od 2015 roku prześladowanie Chrześcijan bardzo się nasiliło.
W 2008 roku miało miejsce krwawe prześladowanie chrześcijan w Orisie, w którym ponad 400 osób straciło życie, w tym 39 pastorów. Wskutek tych wydarzeń powstał projekt „Kup Bawoła”, który umożliwia pomoc rodzinom chrześcijańskim, które straciły swoje domy i gospodarstwa. Otworzony został też projekt pomocy dla wdów i sierot po pastorach, dzięki któremu 100 dzieci znalazło pomoc.

Pomoc dzieciom ulicy w Bombaju

Projekt został rozpoczęty prawie 20 lat temu i od tego czasu prowadzona jest regularna pomoc dzieciom i młodzieży żyjącej na ulicach. Oferowana jest pomoc w wychodzeniu z bezdomności i integracja społeczna oraz pomoc duszpasterska.

Pomoc dziewczętom i kobietom w Indiach

W wielu rejonach kraju praktykowane jest uśmiercanie niemowląt płci żeńskiej głównie ze względu na konieczność wnoszenia posagu. Częstą praktyką są małżeństwa dzieci oraz dziecięca prostytucja.

MOSE MINISTRIES to dom dla dziewcząt, w którym do tej pory zamieszkało ich już 89.
Obecnie realizowane są projekty umożliwiające im edukację, zdobycie zawodu i start w dorosłym życiu, np.: Piekarnia „5 Loaves German Bekery” czy szkoła krawiecka. Gromadzone są też środki finansowe na ślub i pomoc w rozpoczęciu samodzielnego życia dla każdej z dziewcząt.

W Polsce


Fundacja Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii działa od 2011 roku, a od 2013 roku mając statut OPP prowadzi spotkania.

Misjonarze pochodzący z naszego kościoła pracują także w Azji i Hiszpanii.

Masz pytania?

Chcesz pogadać?

Tutaj nas znajdziesz!

ul. Towarowa 1

62-800 Kalisz